Sac de dormir per nen

Crec que és per 18-24 mesos, però depèn de cada criatura