Introducció a l'entrenament autògen de Schultz

Introducció d'exercicis de l'entrenament autògen de Schultz, instruccions bàsiques de grau inferior.

Què significa entrenament autògen?

Exercitar la ment per si mateix, de forma voluntària, per a influir en el comportament de la resta de l'organisme.

Està contraindicat en algun cas?

Aquelles persones amb seriosos patiments psíquics no haurien de realitzar-lo, i en els pacients amb arritmies cardíaques, només recomanaria efectuar els dos primers exercicis.