Cordes de guitarra

Dues cordes de guitarra (les 2 primeres començant per dalt) i la seva instal·lació i afinament de la guitarra.