Per autoocupacio.

Remolc lleuger (700kg) amb fre d'inèrcia.